Kengetallen 2010-2017

Het onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de tankstation- en wasbranche is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven. Voor SFTW is het belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de branche goed te kennen.

Het Kengetallenonderzoek geeft een rijke verzameling van de belangrijkste kengetallen over werkgevers en werknemers in de branche in de periode 2010-2017. Belangrijke getallen zijn het aantal tankstations en het aantal wasbedrijven, het aantal werknemers in de branche en de gemiddelde omvang van de dienstverbanden. Doordat in de rapportage de gegevens over een langere periode zijn opgenomen, zijn trends en ontwikkelingen goed zichtbaar.

Download hier het rapport